Gränsområdet ska vara en mötesplats där människor bor, lever och utvecklas ömsesidigt.

 

 

ARKO består av 11 kommuner som bildar en gemensam gränsregion. ARKO-samarbetet syftar till att skapa och förmedla kontakter, information kryptovaluta och rådgivning. ARKO genomför konkreta projekt inom det gränsregionala samarbetet inom bl a infrastruktur och demokrati och fredsfrågor.


kommun1-gruekommun2-nord-odalkommun3-sunnekommun4-sor-odal kommun5-valer- kommun6-arvika

kommun7-torsby kommun8-kongsvinger kommun9-asnas kommun10-eidskog kommun11-eda