Om ARKO-samarbetet

kartaARKO är en samarbetsregion mellan 10 kommuner i Sverige och Norge. Samarbetet har pågått sedan 1967. Organisationen finansieras av Nordiska Ministerrådet samt genom medlemsavgifter från medlemskommunerna. Namnet lever kvar sen starten på gränssamarbetet av områdets två regioncentra –Arvika och Kongsvinger. Övriga kommuner kom snabbt med i samarbetet.